pirmdiena, 2016. gada 26. decembris

Ef.1:18

Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums.