piektdiena, 2016. gada 4. novembris

Ps.69:33

Dieva meklētāji! Lai atspirgst jūsu sirds.