pirmdiena, 2016. gada 21. novembris

Ps.111:2

Lieli ir Tā Kunga darbi; tos lai cenšas izdibināt visi, kam par tiem sirsnīgs prieks.