ceturtdiena, 2016. gada 3. novembris

Jes.49:3

Tu esi Mans kalps, Israēl, kurā Es gribu parādīt Savu godību un gribu daudzināts būt.