ceturtdiena, 2016. gada 17. novembris

5.Moz.10:14

Redzi, vienīgi Tam Kungam pieder debesis un debesu debesis, zeme un viss, kas uz tās ir.