ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris

Sal.pam.21:2

Ikvienam cilvēkam savi ceļi šķiet taisni, bet Tas Kungs sver sirdis.