pirmdiena, 2016. gada 3. oktobris

Ps.55:23

Met savu nastu uz To Kungu, Viņš tevi uzturēs taisnu.