piektdiena, 2016. gada 7. oktobris

Lk.2:31-32

Pestīšanu Tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm.