svētdiena, 2016. gada 4. septembris

Ps.68:21

Dievs mums ir Dievs, kas var mums palīdzēt. Dievs Tas Kungs mūs izglābj arī no nāves.