piektdiena, 2016. gada 16. septembris

Kol.1:18

Viņš ir Savas miesas, proti, draudzes, galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem.