ceturtdiena, 2016. gada 29. septembris

Jņ.6:27

Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos Cilvēka Dēls.