piektdiena, 2016. gada 23. septembris

Jes.48:18

Kaut jel tu ievērotu Manus baušļus! Tad tava labklājība būtu kā straume un tava taisnība kā jūras viļņi!