svētdiena, 2016. gada 25. septembris

Jer.33:8

Šķīstīšu to ļaudis no visiem viņu noziegumiem, ar ko tie apgrēkojušies pret Mani, un Es piedošu visus viņu pārkāpumus.