trešdiena, 2016. gada 14. septembris

Jer.10:10

Tas Kungs patiesi ir Dievs, Viņš ir dzīvais Dievs un mūžīgais ķēniņš.