trešdiena, 2016. gada 28. septembris

Dan.7:14

Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt.