pirmdiena, 2016. gada 26. septembris

2.Moz.24:7

Visu, ko Tas Kungs ir runājis, mēs darīsim un pildīsim.