trešdiena, 2016. gada 17. augusts

Jes.41:17

Cietēji un nabagi meklē ūdeni un neatrod, viņu mēle ir izslāpusi un iztvīkusi; Es, Tas Kungs, tos paklausīšu.