pirmdiena, 2016. gada 29. augusts

Jēk.2:1

Lai mūsu godības Kunga Jēzus Kristus ticība jums nesaistās ar cilvēka vaiga uzlūkošanu.