trešdiena, 2016. gada 13. jūlijs

Ps.39:2

Es uzmanīšu savus ceļus, ka negrēkoju ar savu mēli.