pirmdiena, 2016. gada 25. jūlijs

Ps.33:6

Ar Tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar Viņa mutes elpu.