svētdiena, 2016. gada 24. jūlijs

Ps.33:10

Tas Kungs izjauc tautu nodomus.