piektdiena, 2016. gada 22. jūlijs

Lk.2:46

Pēc trim dienām tie Viņu atrada Templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot.