trešdiena, 2016. gada 27. jūlijs

Lk.18:7

Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan Viņš vilcinās?