svētdiena, 2016. gada 10. jūlijs

Jes.62:3

Tu būsi skaists vainags Tā Kunga rokā un ķēniņa galvas rota tava Dieva rokā.