piektdiena, 2016. gada 29. jūlijs

Jer.2:19

Tev jāatzīst un jāsaprot, cik ļauni un bēdīgi ir tas, ka tu esi atstājis To Kungu, savu Dievu.