piektdiena, 2016. gada 15. jūlijs

Ebr.13:4

Laulība lai ir visiem godā.