otrdiena, 2016. gada 7. jūnijs

Rom.6:23

Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.