piektdiena, 2016. gada 24. jūnijs

Ps.34:4

Slavējiet līdz ar mani Tā Kunga godu, kopā teiksim Viņa augsto Vārdu!