pirmdiena, 2016. gada 27. jūnijs

Ps.31:24

Mīliet To Kungu, jūs visi Viņa svētie!