ceturtdiena, 2016. gada 23. jūnijs

Ps.18:36

Tu man devi Savas pestīšanas vairogu, Tava labā roka mani atbalstīja.