pirmdiena, 2016. gada 6. jūnijs

Lk.12:15

Uzmanait un sargaities no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas.