svētdiena, 2016. gada 5. jūnijs

Jņ.16:13

Kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā.