ceturtdiena, 2016. gada 30. jūnijs

Jes.57:18

Es redzēju gan tās ceļus, un tomēr Es to dziedināšu, to vadīšu.