piektdiena, 2016. gada 3. jūnijs

Ef.2:19

Jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime.