ceturtdiena, 2016. gada 2. jūnijs

Ec.33:11

Atgriezieties, jel atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem! Kāpēc tu gribi mirt, Israēla nams?