trešdiena, 2016. gada 1. jūnijs

Ec.20:11

Es tiem devu Savus likumus un mācīju tiem Savus baušļus.