trešdiena, 2016. gada 29. jūnijs

5.Moz.8:10

Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic To Kungu, savu Dievu.