svētdiena, 2016. gada 26. jūnijs

1.Moz.26:24

Nebīsties, jo Es esmu ar tevi, Es tevi svētīšu.