svētdiena, 2016. gada 15. maijs

Ps.119:10

Es Tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no Taviem baušļiem.