pirmdiena, 2016. gada 9. maijs

Kol.1:5-6

Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas aizgājis līdz jums; jo tas visā pasaulē nes augļus.