pirmdiena, 2016. gada 30. maijs

2.Moz.3:14

ES ESMU, kas ES ESMU.