piektdiena, 2016. gada 1. aprīlis

Ps.30:2

Es Tevi augsti teikšu, ak, Kungs, jo Tu esi mani augstu cēlis.