pirmdiena, 2016. gada 25. aprīlis

Jes.46:9

Pieminiet notikumus kopš seniem laikiem, ka Es esmu Dievs un cita nav neviena.