piektdiena, 2016. gada 22. aprīlis

Atkl.15:3

Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, Visuvaldītāj!