piektdiena, 2016. gada 15. aprīlis

Ap.d.3:19-20

Nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti un Tas Kungs liktu nākt atspirgšanas laikiem.