pirmdiena, 2016. gada 11. aprīlis

2.Kor.9:6

Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.