ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

1.Tim.2:3-4

Dievs, mūsu Pestītājs, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.