pirmdiena, 2016. gada 4. aprīlis

1.Kor.3:6-7

Es dēstīju, Apolls aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē,