ceturtdiena, 2016. gada 3. marts

Rom.5:18

Viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību.