piektdiena, 2016. gada 25. marts

Ps.89:2

Es dziedāšu par Tā Kunga žēlastību visos laikos, paudīšu ar savu muti Tavu uzticību radu radiem.